9887 mikulda velk_.... poprv_ ...v roz__len_ na svobo__ku.jpg